Zoznam rozhodcov

Priezvisko, meno, titul,

Roštárová Barbora JUDr.

Orechová 476/90, Viničné 90023, SR

Kocian Pavol Mgr.

Študentská 3582/51, 917 01 Trnava, SR

Soňa Ďurčová, Ing.

Adámiho 14, 84105 Bratislava, SR

Ladislav Maczkó, PhDr.

Šafárikova 4939/12, 94062 Nové Zámky, SR

Krkošková Mária, Mgr.

Dvorníky-Posádka 643, 92056, SR

Danová Lenka Mgr.

Fraňa Kráľa 38, 92001 Hlohovec, SR

Kristinová Wieckowska Miroslava PhDr.

Krásnohorská 16, 85107 Bratislava, SR