Rozhodcovský súd - služby


Vkladanie rozhodcovskej doložky do:
všetky záväzkové zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
všetky záväzkové zmluvy podľa Obchodného zákonníka
zmluvy a právne vzťahy vznikajúce medzi zakladateľmi a spoločníkmi obchodných spoločností a družstiev
zmluvy uzatvárané podľa Zákonníka práce, napr. Pracovné zmluvy a dohody o pracovnej činnosti, kolektívne zmluvy
zmluvy uzatvárené podľa a v zmysle špeciálnych právnych predpisov, ktoré sa subsidiárne riadia Obchodným alebo Občianskym zákonníkom, napr. Zmluvy uzatvárané podľa zákona o cenných papieroch, podľa zákona o kolektívnom investovaní a pod.
pre informácie nás kontaktujete na uvedených adresách

Kde všade sa využíva rozhodcovský súd:
všetky majetkové občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x