asd

Partneri

inzercia.sk Bratislavský samosprávny kraj

o Nás

Forum for Communication in Mediation vzniklo za účelom zvýšenia povedomia o mediácii. Chceme aby sa o mediácii rozprávalo viacej aby ľudia vedeli ako môžu využiť mediáciu vo svoj prospech, ako im môže byť nápomocná pri riešení problémov. Tak ako je mediácia samozrejmosťou v Nemecku, Francúzsku, Anglicku a ďalších krajinách chceme aby aj u Nás v srdci Európy bola mediácia známa a používaná.

Usilujeme sa o zakotvenie v spoločnosti konštruktívnu kultúru riešenia konfliktov. Podporujeme riešenia konfliktov mediáciou- v zamestnaní i v súkromnej sfére.

Náš informačný portál je prístupný pre všetkých, ktorí majú záujem o mediáciu. Nájdete tu potrebné informácie o mediácii, o zákonoch. Prostredníctvom portálu môžu mediátori, mediačné centrá sprostredkovať informácie o svojej činnosti na portáli, čím verejnosť bude mať prehľad o mediátoroch, ktorí aktívne pracujú v mediácii. Na stránke je priestor aj pre sympatizantov mediácie kde môžu uverejniť svoje postrehy, nápady, články.

Na portál prostredníctvom adresy info@fcm.sk môžete uverejňovať aktuálne akcie, kurzy, udalosti o ktorých chcete aby bola verejnosť o nich informovaná.

Portál je pre mediátorov, mediačné centrá, organizácie, sympatizantov mediácie, pre všetkých, ktorí majú záujem o mediáciu a ktorí chcú niečo urobiť preto aby mediácia na Slovensku sa rozšírila do všetkých kútov Slovenska.

Naše ciele staviame na hodnotách priateľstva, ľudskosti a zodpovednosti . Chceme aspoň takou mierou prispieť k lepším medziľudským vzťahom ako sa len dá.

H. Ford povedal: ,,Väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch než na ich riešenie,, .

Kráčame s dobou a vieme, že konflikty sa dajú riešiť aj inak...

Mediácia je cesta k efektívnemu a inteligentnému riešeniu konfliktov.

Personálne obsadenie:

Predseda:
Mgr. Lenka Danová

Členovia predsedníctva:
Ing. Jozef Prekop
PhDr. Miroslava Kristínová Wieckowska
Ing. Jana Šimurková

Revízor:
Mgr. Pavol Kocian

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x