Kurzy

Ponúkame tieto akreditované kurzy Ministerstvom školstva SR

Akreditované kurzy:

Kurz Mediátor

Kurz Rodinná mediácia

Kurz Školská mediácia


Neakreditované kurzy:

Mediátori a odborníci z rôznych oblastí

1. Individuálne poradenstvo právne, psychologické, mediačné, supervízia

2. Seminár: Komunikačné zručnosti mediátora

3. Seminár: Náročné situácie a  klienti

4. Seminár: Zvládanie mediačného procesu (ako sa vyvarovať fatálnych chýb v mediácii)

5. Seminár: Spisovanie mediačných dohôd 

6. Seminár: Komunikácia so súdmi a úradmi práce, manažment práce mediátora

7. Seminár: Mediácia v školskom prostredí

8. Seminár: Rozvoj osobnostných zručností mediátora

 

Samospráva a zdravotníctvo

9. Seminár: Základy mediácie pre samosprávy

10. Seminár: Mediácia v zdravotníctve

 

Účastníci kurzov o nás povedali:

Obsah vzdelávania Podľa nášho názoru sú kurzy po obsahovej stránke zamerané vhodne,rozsah hodín rozdelený na teoretickú a praktickú časť je primerane rozdelený Teoretická príprava je kvalitne zabezpečená a dobre na ňu nadväzuje praktická príprava Kvalita lektorského zabezpečenia je veľmi dobrá je zabezpečená vysoko profesionálne, odborníkmi z daných problematík Úroveň materiálov je veľmi dobrá, vysoko profesionálna , materiály sú obsiahle a dobre sa v nich orientuje Celkovo kurzy hodnotíme pozitívne, ich úroveň je zabezpečovaná vysoko profesionálne Vedomosti,ktoré sme získali na kurze sa dajú vhodne využiť aj v praxi.

S kurzom Mediátor som bola veľmi spokojná vďaka príjemnému, ochotnému a zdieľnému prístupu lektora PhDr. Ladislava Maczka a tiež skupiny ľudí, ktorá sa tam zišla s rovnakým cieľom.

Kurz bol dobre zvládnutý po obsahovej stránke ako teoretickej tak praktickej. Mali sme možnosť sa zapájať, precvičovať a diskutovať vo veľmi príjemnej atmosfére. Myslím si, že kurz dáva výborné  predpoklady a potrebné zručnosti účastníkom pred začatím praxe mediátora. Vysoko kladne hodnotím praktické skúsenosti lektora, všetky podporné študijné materiály, ktoré nám boli dané k dispozícii a možnosť využívať konzultácie v rámci poradenstva a následnú supervíziu aj po skončení kurzu.

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto kurzu.

Najčastejšie otázky záujemcov o kurzy:

Výstupy zo vzdelávania?

Certifikát akreditovanej inštitúcie MŠ SR.

  • brožúra na základe ktorej môžete čerpať informácie potrebné k mediácii, právu a mediačnému procesu.

Benefity oproti iným vzdelávacím inštitúciám?

  • supervízia po ukončení kurzu
  • možnosť bezplatných konzultácií nielen v mediácií ale aj v práve
  • bezplatnú pomoc pri spisovaní mediačných dohôd
  • bezplatnú pomoc pri spisovaní dokumentácií pre súd, soc. kuratelu a pod.
  • Zľavy na ďalšom dovzdelávaní mediátorov,

Termíny, cena...?

Na stránke www.fcm.sk sú všetky plánované termíny. Cena kurzu Mediátor vrátane študijných materiálov, občerstvenia a aj supervízie-bezplatnej po skončení kurzu je 450eur.

Kurz je možné hradiť aj na splátky, minimálna mesačná splátka je 50eur.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x