Kurz Školská mediácia

Kurz je ďalším výcvikovým programom zameraný na profesionalizáciu mediátorov pracujúcich v danej oblasti.  Absolvent vzdelávacieho programu ovláda komplexnú tématiku školskej mediácie. Vie aplikovať  program školskej mediácie do školského prostredia. Pozná osobnosť žiaka a vie sa vyvarovať problémom, ktoré by priebeh školskej mediácie mohli narušiť.

V našej praxi sa stretávame s neodbornými zásahmi do oblasti školskej mediácie, čo je veľmi vážny problém, ktorý je možné odstrániť len neustálou osvetou v mediácii.

Akreditácia v tejto oblasti je dôležitá a skúsenosti a moderné trendy nás smerujú k špecilizácii toho, čo robíme. Záujemcovia o danú oblasť si prehĺbia svoje zručnosti a vedomosti z oblasti školskej mediácie a v neposlednom rade získajú pre svoju oblasť pôsobenia platný certifikát v rámci školskej mediácie.

Kurz pozostáva z týchto hlavných odborných tém:

  1. Vývojové štádia zrelosti osobnosti
  2. Zručnosti a nástroje školského mediátora
  3. Teória konfliktov a jej aplikácia na školské podmienky a osobnosť žiaka
  4. Špecifiká mediácie v školskom prostredí

Organizačná forma kurzu je kombinovaná, časť študijnných materiálov dostanete na domáce štúdium, avšak hlavné časti sú prezentované prezenčne.

Kombinovaná forma kurzu je z toho dôvodu, aby ste si isté témy vopred pozreli a na hodinách sa bude už pracovať priamo z danými témami. Tým môže byť značná časť kurzu venovaná nácvikom a praktickým úlohám.

Počet hodín kurzu: 50 z toho sa zúčastníte 35 hodín prezenčne.

Kurz je rozdelený do jedného predĺženého víkendu (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa).

Cena kurzu je 299 eur (možné hradiť aj na splátky).

 

Maximálny počet účastníkov v kurze je 12.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x