Kurz Rodinná mediácia

Kurz rodinná mediácia je pre všetkých, ktorí chcú poskytovať kvalitné služby v rámci rodinnej mediácie a majú záujem zdokonaľovať svoje vedmosti v rámci rodinných sporov. Cieľovou skupinou sú hlavne ľudia pracujúci v mediácii,  v oblasti sociálnej práce, sociálnej kurately. Ide o nadstavbový program k základnému kurzu Mediátor.
Kurz pozostáva z dvoch modulov: Modul Práva a Modul Rodinná mediácia

Modul Práva  je rozdelený do dvoch odborných tém:

  1. Základná orientácia v legislatívnych úpravách rodinného a párového súžitia.
  2. Aplikačné oblasti rodinnoprávnych konfliktov.

Modul Rodinná mediácia pozostáva z týchto odborných tém:

  1. Dynamika rodinných vzťahov
  2. Vplyv sociálnych, osobnostných a emocionálnych kvalít osobnosti na riešenie konfliktov v mediačnom procese
  3. Sociálna zrelosť a kompetencia mediátora
  4. Nácvik rozpoznania emočných a kognitívnych reakcií v sebe samom a v druhých a práca s nimi v prospech riešenia konfliktov v rodinných sporoch.
  5. Kultivovať a posilniť kvalitu prítomnosti v mediačnom procese vo vzťahu k dosiahnutiu dohody medzi partnermi

Kurz je ďalším odborným výcvikom, ktorý posúva hranice mediácie na Slovensku ďalej. Tak ako v Čechách a ďalších krajinách už aj na Slovensku môžete absolvovať takýto druh vzdelávania. Kvalita mediačných služieb má tendenciu stúpať a daný kurz je len rekaciu na potreby mediátorov, ktorí takéto vzdelávanie vyhľadávajú.

Tešíme sa na Vašu účasť a ďalších akreditovaných mediátorov v tejto oblasti.

Časové ohraničenie kurzu: 57 hodín

Rozdelenie kurzu je do dvoch predĺžených víkendov (prvý týždeň - piatok, sobota, nedeľa, druhý týždeň- piatok, sobota, nedeľa).

Cena kurzu: 400 eur  (možné hradiť aj na splátky).

Cena zahŕňa: občerstvenie, náklady na priestory, odmeny lektorom, certifikát, študijné materiály.

Absolvent kurzu u nás má zabezpečené bezplatné konzultácie v rámci mediácie a práva počas svojej činnosti v mediácii. Supervíziu po skončení kurzu.

 

Maximálny počet účastníkov v kurze je 12.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x