Kurz Mediátor

Mediátor akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR

Odbornú prípravu mediátora zabezpečujeme na základe akreditovaného vzdelávacieho programov
č. 3277/2012/39/1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Mediácia ako riešenie sporov mimosúdnou cestou je inteligentná cesta ako vyriešiť svoje problémy a spory. Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem vykonávať činnosť mediátora.

Úspešný absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Kurz je rozdelený do troch modulov, ktoré prebiehajú formou prednášok a praktických cvičeniach.

Modul: Interpersonálna komunikácia a psychologické aspekty riešenia konfliktov
· Osobnostné predpoklady a emocionálna inteligencia mediátora
· Porozumenie konfliktom v rôznych kontextoch
· Sociálna komunikácia interaktívna nevyhnutnosť mediátora

Modul: Právne minimum mediátora
· Základy právneho poriadku v kontexte európskej legislatívy
· Základy právneho poriadku SR
· Právne minimum mediátora z rôznych oblastí mediácie – právny rámec

Modul: Mediácia a mediačný proces
· Proces mediácie a jej špecifické oblasti pôsobenia
· Obligatórne požiadavky na prax mediátora, dokumentácia mediácie a jej náležitosti

Absolvent kurzu:

Vie efektívne počúvať a orientovať sa na klienta, pozná možnosti a hranice využitia komunikačných techník v mediačnom procese.

Vie aplikovať mediáciu v rôznych oblastiach spoločenského života (rodinná mediácia, komunitné spory, oblasť občianskoprávnych sporov , obchodné spory, oblasť pracovných sporov, spory týkajúce sa verejnej politiky, mediácia v oblasti školstva).

Pozná a ovláda mediačné techniky vedúce k uzavretiu mediačnej dohody. Pozná základné zásady právneho poriadku SR, smernice a nariadenia EÚ súvisiacich s problematikou mediácie a súvisiacimi právnymi predpismi SR, ktoré sa vzťahujú k mediácii a mediačnému konaniu.

Lektorský tím:

PhDr. Ladislav Mackó, PhDr. Miroslava Kristínova Wieckowska, Mgr. Lenka Danová

Prihlásenie do kurzu:

Prihlášky môžete zasielať na adresu info@fcm.sk, alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na našej stránke.

Cena:

Cena kurzu je 450 eur pre neprávnikov, pre právnikov je cena 350 eur. Pre študentov je 10% zľava.

Zľava na osobu 30 eur pri spoločnom prihlásení 2 osôb.Kurz je možné hradiť aj splátkovým kalendárom.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x