Ako začnem mediáciu?

Začiatok mediácie

(1) Ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak, mediácia sa začína dňom, keď sa osoby zúčastnené na mediácii písomne dohodli na účasti na mediácii konkrétneho sporu a osobe mediátora.

2) Ak osobe zúčastnenej na mediácii, ktorá dala návrh na účasť na mediáciu konkrétneho sporu, nedôjde prijatie návrhu v lehote určenej v návrhu, inak do 14 dní odo dňa, keď návrh došiel druhej osobe zúčastnenej na mediácii, predpokladá sa, že návrh bol odmietnutý.

Späť na sprievodcu mediáciou

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x